επισκύζομαι

επισκύζομαι
ἐπισκύζομαι (AM)
οργίζομαι, αγανακτώ.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + σκύζομαι «οργίζομαι»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ἐπισκύζεσθαι — ἐπισκύζομαι to be indignant at pres inf mp ἐπισκύζομαι to be indignant at pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκύζοιτο — ἐπισκύζομαι to be indignant at pres opt mp 3rd sg ἐπισκύζομαι to be indignant at pres opt mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκύζονται — ἐπισκύζομαι to be indignant at pres ind mp 3rd pl ἐπισκύζομαι to be indignant at pres ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκύζωνται — ἐπισκύζομαι to be indignant at pres subj mp 3rd pl ἐπισκύζομαι to be indignant at pres subj mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκύσαιτο — ἐπισκύζομαι to be indignant at aor opt mp 3rd sg ἐπισκύζομαι to be indignant at aor opt mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκύσσαιτο — ἐπισκύζομαι to be indignant at aor opt mp 3rd sg ἐπισκύζομαι to be indignant at aor opt mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”